1. محصولات
  2. بریکت سرد آهن

بریکت سرد آهن (CBI) با تکنولوژی کاملاً بومی بر اساس روش احیا مستقیم پایه-زغال در کوره تونلی (روش هوگوناس) توسط شرکت آدریان فلزات شریف به تولید می رسد. به دلیل طراحی فرایند تولید کاملاً اختصاصی، کنترل محتوای کربن بریکت سرد آهن (CBI) تولید شده در این شرکت امکان پذیر است و بسته به درخواست مشتریان تنظیم می شود. کنترل محتوای کربن بریکت سرد آهن موجب می شود تا این محصول برای استفاده در کوره های ذوب القایی (IMF) و قوس الکتریکی (EAF) بر اساس تکنولوژی های احیا مستقیم متفاوت تولید شود. شرکت آدریان حق مالکیت معنوی بریکت سرد بسیار کم کربن (LCBI) را به نام خود به ثبت رسانده است.