1. محصولات
  2. راکتور بستر سیال

نخستین تجربه موفق شرکت آدریان در توسعه تکنولوژی بستر سیال از طریق ساخت نمونه خشک کن به انجام رسید. خشک کن های بستر سیال کاربردهای وسیعی در خشک کردن ذرات در صنایع شیمیایی، غذایی، سرامیک، دارویی، کشاورزی، پلیمر و مدیریت پسماند دارند.
برای خشک کردن ذرات در بازه بین 50 تا 2000 میکرون خشک کن های بستر سیال نسبت به سایر خشک کن ها عملکرد بهتری دارند زیرا؛
- در خشک کن بستر سیال
به دلیل تماس عالی بین ذرات و جریان گاز، نرخ انتقال حرارت  بالاست و در نتیجه نرخ خشک کردن نیز بالا خواهد بود.
- سطح مورد نیاز جهت تبادل حرارت کم است
بازدهی انرژی نسبت به سایر انواع خشک کن ها بیشتر می باشد.
- همچنین می توان با استفاده از مبدل های حرارتی قسمتی از انرژی مورد نیاز جهت خشک کردن بار را به کمک بازیابی انرژی گازهای خروجی تأمین نمود و بازده حرارتی خشک کن بستر سیال را افزایش داد.

- به دلیل اینکه قطعات متحرک وجود ندارد، هزینه های اولیه و نگهداری آن نسبت به سایر انواع خشک کن ها کمتر می باشد.
- کنترل خشک کن بستر سیال بسیار ساده است.


پس از ساخت نمونه نیمه صنعتی و تکمیل موفقیت آمیز نخستین نمونه عملیاتی، شرکت آدریان آمادگی دارد تا خشک کن بستر سیال مناسب برای صنایع مخنلف را بر اساس خواست و نیازهای متقاضیان در ظرفیت مناسب طراحی و اجرا نماید.